Numrat

POLICIA 192
Stacioni Policise 1 (038) -  504-604-5059
Stacioni Policise 2 (038) -  504-604-6748
Stacioni Policise 3 (038) -  504-604-6796
Stacioni Policise 4 (038) -  504-604-2997
Mjekësia Familjare 1 (038) -  234-722
Mjekësia Familjare 2 (038) -  223-289
Mjekësia Familjare 3 (038) -  517-434
Mjekësia Familjare 4 (038) -  233-715
Mjekësia Familjare 5 (038) -  553-965
Mjekësia Familjare 6 (038) -  553-844
ZJARRËFIKSAT (038) -  548-005
DREJT. PËR MBROJTJE CIVILE (038) -  245-666
DREJT. PËR MBROJTJE CIVILE (038) -  245-777
KMDLNJ (038) -  249-114
KMDLNJ (038) -  244-029
KEK (038) -  551-100
KEK (038) -  551-111
KEK (038) -  227-842
UJËSJELLËSI BATLLAVA (038) -  541-211
UJËSJELLËSI BATLLAVA (038) -  540-621
HIGJIENO TEKNIKA (038) -  542-108
HIGJIENO TEKNIKA (038) -  554-143
TERMOKOS (038) -  541-166
TERMOKOS (038) -  543-210
STACIONI I AUTOBUSAVE (038) -  550-123
STACIONI I AUTOBUSAVE (038) -  550-011
Stacioni i trenit (038) -  518-449
Trafiku urban (038) -  553-511
AEROPORTI (038) -  595-8123
KRYQI I KUQ I KOSOVËS (038) -  221-427
KRYQI I KUQ NDËRKOMBËTAR (038) -  249-114
KRYQI I KUQ NDËRKOMBËTAR (038) -  241-518
PRO CREDIT BANK (038) -  555-555
NLB (038) -  543-688
RAIFFEISEN BANK (038) -  222-222
BPB (038) -  244-666
BANKA EKONOMIKE (038) -  244-394
Hortikultura (038) -  248-071
Hortikultura (038) -  248-072
Ndermarrja publike banesore (038) -  523-011
Urgensi (038) -  223-969

Incoming search terms:

Rent A Car Prishtina

rent a car prishtina

Prishtina Kamera Live